Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกอนุบาล » การจัดสร้างเครื่องเล่นสนามใหม่

การจัดสร้างเครื่องเล่นสนามใหม่

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
 ข่าวดีสำหรับเด็กๆอนุบาล คุณพ่ออธิการ บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ได้อนุมัติให้สร้างเครื่องเล่นสนามใหม่ ในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษานี้ เด็กๆจะได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ที่ทันสมัยและน่าเล่น สวยงาม และเล่นสนุกแน่ๆ แต่เด็กต้องช่วยกันดูแลรักษาเครื่องเล่นใหม่ด้วยนะจ้ะ ส่วนเครื่องเล่นสนามเก่า ทางโรงเรียนประกาศขายให้กับผู้ที่มีความสนใจ โดยติดต่อที่คุณครูจุฑารัตน์ สุขกระจ่าง โดยจองได้ที่คุณครู และเมื่อชำระเงินแล้ว สามารถนำเครื่องเล่นไปไว้ที่บ้านได้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2556 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เป็นวันสุดท้าย เพราะหลังจากนี้จะเคลียร์พื้นที่สนามเพื่อปรับปรุงและเตรียมลงเครื่องเล่นใหม่
Attachment-1 (1).jpg Attachment-1 (10).jpg Attachment-1 (2).jpg Attachment-1 (3).jpg Attachment-1 (4).jpg Attachment-1 (5).jpg Attachment-1 (6).jpg Attachment-1 (7).jpg Attachment-1 (8).jpg Attachment-1 (9).jpg Attachment-1.jpg