Daruna.org » ข่าวสารและกิจกรรม » แผนกมัธยม » รางวัลเยาวชนดีเด่น

รางวัลเยาวชนดีเด่น

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ รองอธิการแผนกมัธยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ และเกียรติบัตรรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นางสาวอรวรรณ พยัคฆ์ ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างโรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมืองราชบุรี เยาวชนจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม สืบสานศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง เจริญรุ่งเรือง

DSCF4054.jpg DSCF4056.jpg
พิธีรดน้ำดำหัว   ขอเชิญครูทุกท่านและนักเรียนร่วมงานรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ เวทีกลาง อาคารเซนต์ปีเตอร์ และในงานครั้งนี้เชิญชวนให้นักเรียนและครูใส่เสื้อลายดอกตามสมควร