Daruna.org » คลังข้อมูล » แท็บเล็ต OTPC » การเคลมซ่อม

การเคลมซ่อมแท็บเล็ต OTPC

การรับประกัน

รับประกันในส่วนของ Software และ Hardware ที่เกิดอาการเสียจากการใช้งานปกติ ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น เครื่องตก หน้าจอแตก ตกน้ำ ไฟไหม้ สูญหาย หรือการใช้งานที่ผิดประเภท

ระยะเวลาประกัน

2 ปี

การบริการและการบำรุงรักษา
 • การใช้อุปกรณ์-อุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือผลิตไม่ได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนดอาจทำให้เงื่อนไขของการรับประกันสินค้าไม่สามารถครอบคลุมได้ และอาจส่งผลกระทบการใช้งานตามปรกติของผลิตภัณฑ์
 • แบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์ตไม่สามารถซ่อมแซมโดยผู้ใช้งานได้ ให้นำส่งสินค้าไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทและหากท่านต้องการข้อมูลเรื่องการบริการบำรุงรักษาโปรดติดต่อตัวแทนบริษัทหรือศูนย์บริการ
การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไม่อยู่ในการรับประกัน สามารถส่งซ่อมได้โดยมีค่าใช้จ่าย
 • หมดอายุของระยะเวลาการรับประกัน
 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีและการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมเช่น การติดต่อจากของเหลวเข้าไปในเครื่องเปลวไฟ หรือสาเหตุอื่นจากภายนอก
 • ความเสียหายที่เกิดจากการปรับแต่งของศูนย์บริการอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัท SCOPE หรือมิได้เป็นผู้มีสิทธิตามที่กำหนดความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว, ไฟไหม้, น้ำท่วมความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรืออื่นๆ ได้แก การตกกระแทก หรือการเชื่อมต่อข้อมูลที่ผิดหรือเกิดจากแรงดันไฟฟ้าไม่ปรกติ
 • แอพลิเคชันที่ไม่ได้มาตรฐานหรือซอฟแวร์ที่ยังอยู่ในระหว่างการทดสอบหรือชิ้นส่วนแท็บเล็ตที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น อุปกรณ์อะแดปเตอร์ และอื่นๆ
 • ผิดพลาดอันเนื่องมาจากระบบเครือข่ายหรือสภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เหมาะสม
 • การสึกหรอตามธรรมชาติ (ตัวเครื่องภายนอก, จอ, การกระแทก, รอยขีดข่วนบนแผงสัมผัสและการแตกหักของช่องเชื่อมต่อ, แบตเตอรี่หรือสารเคลือบป้องกัน
 • ผลิตภัณฑ์โดยรหัสประจำเครื่องกับรหัสเครื่องแตกต่างกัน
*ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนที่ได้รับการแก้ไขเพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

การบริการหลังการขาย กรณีความผิดพลาดเรื่องประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบ
 • ฟังก์ชั่นการทำงานไม่ครบ
 • ไม่สามารถเปิดเครื่องได้, ระบบเครือข่ายไม่ทำงาน
 • ไม่สามารถปิดเครื่องแบบปรกติได้
 • การควบคุมหน้าจอไม่ปรกติ
 • การแตกหักของเครื่องเนื่องมาจากโครงสร้าง หรือวัสดุ
เครื่องชาร์ต
 • เครื่องชาร์ตไม่สามารถใช้งานได้ หรือทำงานผิดปรกติ
แบตเตอรี่
 • ไม่สามารถทำการชาร์ตได้ตามปรกติ
* ข้อกำหนดของการบริการ อ้างอิงถึง เงื่อนไขความรับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อม เปลี่ยน คืนสินค้าแท็บเล็ตและเงื่อนไขในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามกฏหมาย และกฏระเบียบ หากมีข้อสงสัยใดๆ กรุณา

โทรศัพท์ 02-9535186

แฟกซ์ 02-9535185

E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ศูนย์เทคนิคและบริการ แท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

37 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.032-322234, 082-7269248-9

ขั้นตอนการรับเคลมสินค้า Tablet

เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท