Daruna.org » หน้าหลัก
...ด่วน!!! ประกาศ สทศ. เลื่อนวันสอบ GAT/PAT 2557... คลิกอ่านรายละเอียด

กิจกรรมวันตรุษจีน แผนกประถม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) แผนกประถม จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (30 มกราคม 2557) เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมจีน และประเพณีที่สืบทอดกันมาของชาวจีน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรมและซุ้มงาน ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีเยี่ยมชมกิจกรรม โดยแบ่งกิจกรรมในงาน ดังต่อไปนี้ 1. เล่าเรื่องประวัติวันตรุษจีน ตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน ด้วยการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2. ร้องเพลงจีน ชื่อเพลง พระจันทร์แทนหัวใจของฉัน โดย ด.ญ. ชวิกา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 3. เกมตอบคำถามเกี่ยวกับวันตรุษจีน 4. การทำอาหารที่ใช้ในงานมงคล "เกี๊ยวจีน"
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันตรุษจีน แผนกมัธยม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แผนกมัธยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี   จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ วันตรุษจีน ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ณ หน้าอาคาร 1 โดยในกิจกรรมนี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของวันตรุษจีน ให้แก่นักเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญ และเป็นการฝึกทักษะการฟัง สร้างประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณครูสาวิตรี ศรีจันทร์ และคุณครู Zheng xiao bo เป็นผู้ให้ความรู้ มีเนื้อหาใจความดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมค่ายกลางวัน (Day Camp) ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ แผนกประถม

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายกลางวัน (Day Camp) ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้นประถมปีที่ 4 และลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 มกราคม ที่ผ่านมา ในกิจกรรมการเข้าค่าย เป็นการสอนที่ให้ประสบการณ์ตรง และเป็นกระบวนการที่สำคัญ โดยเน้นฝึกการอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ ความเสียสละ อดทนรอบคอบ รู้จะสังเกตสิ่งรอบตัว และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเองและผู้อื่น ในหลักการและวิธีการของลูกเสือสามัญ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เจริญก้าวหน้าอย่างสมศักดิ์ศรี โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายกลางวัน นางสาวนราภรณ์ จุลลาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการทำพิธีราชสดุดีและนายมณฑล สาริยาชีวะ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเข้าร่วมทำพิธีราชสดุดี
อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแปลขยะเป็นบุญ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกประถม จัดโครงการการแปลขยะเป็นบุญ โดยการเก็บขวดพลาสติก ขวดน้ำที่นักเรียนใช้ดื่มน้ำแล้วแปลเปลี่ยนเป็นเงินนำไปช่วยผู้ป่วยที่แขน ขา ขาดทำให้ช่วยเหลือตนเองและเดินได้ ประกอบอาชีพได้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มอบเงิน จำนวน 20,000.- บาท ให้กับทางโรงพยาบาลราชบุรี โดยมีบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองอธิการ แผนกประถม เป็นผู้มอบและแพทย์หญิงปราณี ลักขณาภิชนชัช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี นายอำนวย บุญมา ช่างอุปกรณ์ชำนาญงาน เป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี และนายศราวุธ มิ่งสมร(พี่แชมป์) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้พิการทางขา เป็นผู้รับมอบ ณ โดมอาคารเซนต์ปีเตอร์
อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินจากโครงการเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้มอบเงิน จำนวน 20,000.- บาท ให้กับทางโรงพยาบาลราชบุรี โดยมีบาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ รองอธิการ แผนกมัธยม เป็นผู้มอบและแพทย์หญิงปราณี ลักขณาภิชนชัช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี นายอำนวย บุญมา ช่างอุปกรณ์ชำนาญงาน เป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ หน้าอาคาร1 ในครั้งนี้นายศราวุธ มิ่งสมร(พี่แชมป์) ซึ่งเป็นตัวแทนผู้พิการทางขา ได้กล่าวขอบคุณนักเรียนและแบ่งปันประสบการณ์ และขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีได้มีโครงการเด็กดรุณาอาสาเปลี่ยนขยะเป็นบุญ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการคัดแยกขวดพลาสติก กระดาษ ที่ใช้แล้วใส่กล่องบุญ และนำไปขายเปลี่ยนเป็นเงิน มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยพิการทางแขน ขา ให้ช่วยเหลือตนเองได้ สามารถประกอบอาชีพ มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
อ่านเพิ่มเติม...

เก็บตกส่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่2014 แด่เจ้ากรมการทหารช่าง

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีส่งความสุขวันคริสต์มาสและปีใหม่2014 แด่เจ้ากรมการทหารช่าง เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2556 คุณพ่อสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี คุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการ คุณครูวีรเดช ยอแซฟ คุณครูณรงค์ฤทธิ์ อังอำนวยศิริ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้เข้าพบเพื่อส่งความรัก ความปรารถนาดี และความสุขโอกาสวันคริสต์มาสและปีใหม่ 2014 แด่พลโทปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ เจ้ากรมการทหารช่าง ท่านกล่าวขอบคุณ และอวยพรคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนใจความว่า “ขอขอบคุณคุณพ่อผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่ได้มาส่งความสุชโอกาสคริสต์มาสและวันปีใหม่ 2014 ผมได้ดี มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะโรงเรียนดรุณาราชบุรีอบรมสั่งสอน การเป็นคนเก่งใครๆก็เป็นได้ฝึกไม่ยาก แต่การเป็นคนดีนี้ต้องผ่านการอบรมสั่งสอนปลูก ให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี ทุกอย่างแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ แต่สำหรับผมมันสร้างความผูกพันธ์ต่อโรงเรียน ขอฝากถึงศิษย์เก่าทุกคนขอให้รักสถาบัน กลับมาช่วยเหลือโรงเรียนของเรา เพื่อโรงเรียนของเราจะได้สร้างคนดีต่อไป
อ่านเพิ่มเติม...

รองชะนะเลิศการแข่งขัน ลีลาศ กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
บาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรี มอบเกียรติบัตรและเหรีญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Latin American Class E และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 Standard Class E ในการแข่งขัน ลีลาศ ที่จัดขึ้นในงานกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ ที่ผ่านมาระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 57 ให้แก่ ด.ช.ภาภัช เทียมเทศ นักเรียนระดับชั้น ป.5/1 ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแข่งขันกีฬาลีลาศในครั้งนี้
อ่านเพิ่มเติม...

การแข่งขันไบเบิ้ลคอนเทส ครั้งที่ 12

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 นักเรียนโรงเรียนดรุณาราชบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันไบเบิ้ลคอนเทส ครั้งที่ 12 ในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ประเภทการแสดงละครคุณธรรม โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงสนธยา ไทยสนธิ รองผู้อำนวยการระดับประถมเป็นผู้มอบรางวัล นักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้
อ่านเพิ่มเติม...

อบรมพัฒนาครูเพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ O-NET

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดจัดการอบรมครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ O-NET เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ณ หอประชุมหทัยนิรมล อาคารดวงหทัย ชั้น 3 โรงเรียนนารีวิทยา โดยมี บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการอบรม และอาจารย์ครรชิต มนูญผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (คศ.4) เป็นวิทยากร คณะครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะได้ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามการประเมินภายนอกรอบสาม รวมถึงการสร้างเสริมความรู้เพื่อการเตรียมการสอบ ระดับประเทศเช่น O-NET ,NT ,LAS และถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตนเอง
อ่านเพิ่มเติม...

วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2557

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
คณาจารย์โรงเรียนดรุณาราชบุรี เข้าร่วมพิธี วันครูแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ณ หอประชุมเล็ก วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครู อาจารย์ จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดงานวันครูจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อรำลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ โดยคำขวัญวันครูแห่งชาติในปีนี้คือ "เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน"
อ่านเพิ่มเติม...

การประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
โรงเรียนดรุณาราชบุรี ได้คัดเลือก เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ นักเรียนชั้น ม.2/6 เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2556 และรับการประเมินจากคณะกรรมการ ในระดับภาค โดยมีบาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและ กล่าวถึงประวัติของโรงเรียนและแนวทางการจัดการศึกษาและการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ห้องจริยศึกษา เด็กหญิงกชกร ทองจันทร์ เป็นนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวาทะศิลป์ และห่วงใยสิ่งแวดล้อม มีผลงานการแข่งขันมากมาย มีความกตัญญูรู้คุณ มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนใฝ่รู้ และได้รับรางวัลเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเป็นผู้นำในการรณรงค์โครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญ
อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดนิทรรศการ Project Approach

อีเมล พิมพ์ PDF
ภาพ
วันที่ 14 มกราคม 2557 แผนกอนุบาลจัดพิธีเปิดนิทรรศการ Project Approach ขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารอนุบาล เวลา 09.00 น. โดยมีคุณพ่อผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรีมาเป็นประธานในพิธี และมีคุณพ่อสนธยา ไทยสนธิ ผู้จัดการมาร่วมด้วย พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ในสังฆมณฑลราชบุรี และซิเสเตอร์อีก 2 ท่าน มาร่วมด้วย พร้อมทั้งผู้ปกครองอีกจำนวนมาก ทำให้พีการของเราสง่าขึ้น พอได้เวลาอันสมควร พิธีกรเชิญท่านประธานในพิธีอ่านวจนพิธีกรรม เสร็จจากนั้นแล้ว ซิสเตอร์ลัดดา ทะนุผล (ซ.โรเซตตา) กล่าวรายงานการจัดพิธีเปิดนิทรรศการ ประธานในพิธีตัดริบบิ้น และท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติเดินชมนิทรรศการ
   นิทรรศการนี้จะมีอยู่จนถึงวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2557 แต่จะมีการจำหน่ายขายของแต่สิ่งใด ท่านผู้ใดสนใจ เชิญมาชมได้นะคะ
   ขอบคุณท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่เด็กๆและครูโรงเรียนดรุณาราชบุรี แผนกอนุบาล พบกันใหม่ในปีการศึกษา 2557
อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 24

เรียนเชิญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย และหัวหน้างาน   ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557 ในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2557 เวลา 14.00น. - 16.00 น.ณ ห้องประชุมพลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร
แจ้งนักเรียน ม. 1   ที่ยังไม่ได้ซื้อหนังสือเรียน สามารถซื้อได้ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องหัวหน้างานวิชาการ เวลา 12.00 น. - 13.00 น. ชำระเงินเพิ่มเติม 1,223 บาท